دوشنبه 5 مهر 1395 جهت دریافت برنامه کلاسی نیسمال اول 96-95 اینجا کیلک کنید.


جغرافیا                      تربیت بدنی                    علوم تربیتی گرایش مدیریت آموزشی            مدیریت دولتی وبازرگانی

حسابداری                      حقوق                             کشاورزی گرایش ترویج                    زبان وادبیات فارسی

علوم سیاسی               علوم تربیتی گرایش پیش دبستانی         دروس مشترک مدیریت دولتی -بازرگانی-جهانگردی - اقتصاد و حسابداری

کارشناسی ارشد جغرافیا وبرنامه ریزی شهری
 
امتیاز دهی
 
 

 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما